Hack je kreativní využití principu na změnu reality.

Linux is like teepee – no gates, no windows, apache inside.